Organisatie

Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed wonen en dragen bij aan leefbare buurten, wijken en regio’s. Corporaties bouwen en beheren woningen, zorgen voor goede woonomstandigheden voor huurders en investeren in duurzaamheid.

Wie
Aedes behartigt als branchevereniging de belangen van woningcorporaties. Wij hebben 285 leden en maken ons sterk voor optimale omstandigheden waaronder corporaties als maatschappelijke
ondernemingen hun werk kunnen doen.

Wat
De afdeling Belangenbehartiging/Publieke Zaak verbindt de belangen van haar leden met de politieke besluitvorming regionaal, in Den Haag en Brussel en het functioneren van de woningmarkt. Dit vertaalt zich in acties richting departementen, politiek, andere belanghouders en leden.

Waar
Ons kantoor zit pal boven het Centraal Station. Super centraal en dichtbij ‘De Haagse Vierkante Kilometer’.  

Wij zoeken voor Aedes een Belangenbehartiger (36u)

 

Functieomschrijving

Als belangenbehartiger werk je aan diverse dossiers binnen de afdeling. De  corporatiedossiers kennen vele facetten: van marktordeningsdiscussies over de positie en taken van corporaties, het toezicht op de sector, de financiële vormgeving van het stelsel via garanties, de investeringen in leefbaarheid, duurzaamheid en de vergrijzende samenleving, het huurbeleid met aspecten van toegankelijkheid en betaalbaarheid.
En het zijn nooit louter theoretische discussies. Het gaat over het bestaansrecht en imago van de sector, over de financiële ruimte die er is voor investeringen, over het daadwerkelijk functioneren van de woningmarkt waarop corporaties zo’n prominente positie innemen. Je analyseert, bepaalt de strategie en komt met collega’s en leden tot resultaat via departementen, via de Tweede Kamer, via media, door contact met de vele spelers in het veld, en uiteindelijk via inhoudelijke overtuigingskracht. 

Jij hebt een specifieke verantwoordelijkheid voor het dossier sociaal maatschappelijke functie. Woningcorporaties worden geconfronteerd met grote maatschappelijke kwesties. Naast huisvesting trekken maatschappelijke ontwikkelingen zoals economische crises, de trek van platteland naar stad, vergrijzing, extramuralisering en de huisvesting van statushouders sporen in onze samenleving. Vraagstukken rondom armoede, veiligheid, psychische problematiek (‘verwarde mensen’) en integratie nemen toe in aantal en complexiteit. De crisis en de grote decentralisaties zorgden ervoor dat gemeenten en zorg en welzijnsinstellingen meer verantwoordelijkheden en vaak minder budget hebben gekregen. Dit zet de leefbaarheid in veel buurten en wijken steeds meer onder druk. Wij zijn medeverantwoordelijk om deze vraagstukken aan te pakken. We zijn ketenpartners die openstaan voor initiatieven van maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers en we zijn daarbij gericht op nieuwe vormen van samenwerking zoals in netwerken, coöperatieven, wijkondernemingen of zelfbeheer. Jij opereert op dit domein als belangenbehartiger. 
 

Functie-eisen

Je hebt een academische achtergrond. 

Je bent een analytisch sterke professional met ervaring op verschillende functies in de semi-publieke sector (bij voorkeur in de corporatiesector). Je hebt gevoel voor gewenste vernieuwing en oog voor de belangen van de sector. Als belangenbehartiger sociaal maatschappelijke functie ben of word je autoriteit op het vraagstuk. Je bent in staat om issues in de praktijk te vertalen naar sectorniveau en omgekeerd.

De resultaten van je werk hebben grote effecten op de leden en de verschillende stakeholders. Je maakt een goede inschatting van deze effecten en gaat strategisch om met de daaruit voortvloeiende belangen. Je bent in staat om een lange termijn strategie te ontwikkelen. Je houdt daartoe contacten met belangrijke spelers en partijen, individuele corporaties, toezichthouders, ministeries van BZK, VWS, J&V, SZW en politiek.

Je bent communicatief vaardig, durft stelling te nemen en weet dit te onderbouwen met steekhoudende argumenten. Je treedt gemakkelijk naar buiten en bent van nature gericht op samenwerken. 

 

Arbeidsvoorwaarden

Een dynamisch werkterrein dat de functie veelzijdig en uitdagend maakt. Veel eigen verantwoordelijkheid en een team van enthousiaste collega’s. Aedes biedt je een mooie functie met een marktconform salaris tussen 4.341 euro en 5.712 euro per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.

Samenwerking, performance en een goede sfeer staan voorop bij Aedes. Daarbij bieden we actieve aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling, en krijg je alle ruimte om initiatieven te nemen. Om je carrière gericht vorm te geven, kun je bij Aedes kiezen uit een breed aanbod van opleidingen en coachingstrajecten.

 

Interesse?

Voor aanvullende informatie kun je bellen met Klaas Molenaar of Evi Gasseling op 073-8200955. Je kunt solliciteren t/m zondag 18 augustus met onderstaande knop.

Vacature open
Gesprekken PolderBanen
Gesprekken opdrachtgever
Ingevuld