Organisatie

Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed wonen en dragen bij aan leefbare buurten, wijken en regio’s. Corporaties bouwen en beheren woningen, zorgen voor goede woonomstandigheden voor huurders en investeren in duurzaamheid.

Wie
Aedes behartigt als branchevereniging de belangen van woningcorporaties. Wij hebben 285 leden en maken ons sterk voor optimale omstandigheden waaronder corporaties als maatschappelijke
ondernemingen hun werk kunnen doen.

Wat
De afdeling Belangenbehartiging/Publieke Zaak verbindt de belangen van haar leden met de politieke besluitvorming regionaal, in Den Haag en Brussel en het functioneren van de woningmarkt. Dit vertaalt zich in acties richting departementen, politiek, andere belanghouders en leden.

Waar
Ons kantoor zit pal boven het Centraal Station. Super centraal en dichtbij ‘De Haagse Vierkante Kilometer’.  

Voor Aedes zijn wij op zoek naar een Junior Belangenbehartiger (36u)

Functieomschrijving

Jij werkt als junior mee op het brede thema financien en stelsel. De  corporatiedossiers kennen vele facetten: van marktordeningsdiscussies over de positie en taken van corporaties, het toezicht op de sector, de financiële vormgeving van het stelsel via garanties, de financiering van betaalbare huurwoningen, investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid, verantwoordings- en sturingsinformatie, waarderingsgrondslagen en fiscale componenten (VPB, verhuurderheffing, overdrachtsbelasting etc.).

Woningcorporaties maken doorlopend keuzes binnen de driehoek van voldoende aanbod (beschikbaarheid), de huurprijs (betaalbaarheid) en de kwaliteit van woningen. Een gezonde bedrijfsvoering is de basis van de financiële continuïteit van een corporatie. Het is niet vanzelfsprekend dat het huidige businessmodel van corporaties toekomstbestendig blijft. Enerzijds zit er een begrenzing op de hoogte van de huuropbrengsten, gezien de primaire doelgroep, anderzijds vergt het onderhouden en nieuwbouw van huurwoningen omvangrijke investeringen Ook de fiscale druk is de afgelopen jaren aanzienlijke opgelopen door de verhuurderheffing, VPB en ATAD. Kortom, corporaties staan voor  grote maatschappelijke opgaven en moeten daarbij slimme keuzes  maken tussen langetermijninvesteringen in betaalbaarheid, beschikbaarheid dan wel kwaliteit van hun woningvoorraad. 

De resultaten van je werk hebben grote effecten op de leden en de verschillende stakeholders. Je maakt een goede inschatting van deze effecten en gaat strategisch om met de daaruit voortvloeiende belangen. Je houdt daartoe contacten met belangrijke spelers en partijen waaronder de toezichthouder (Aw) en WaarborgFonds Sociale Woningbouw (WSW), ministeries van BZK, EZK en Financiën en de politiek.
Maar ook met accountants, banken, treasurers en natuurlijk de individuele leden van Aedes.

Functie-eisen

Je bent een analytisch sterke academicus. Bij voorkeur econoom/bedrijfseconoom. Idealiter heb je een paar jaar ervaring in een eerste (financiële) functie bij een corporatie of in een functie in de (semi-publieke) sector. 

Verder ben je:

  • In staat om issues in de praktijk te vertalen naar sectorniveau en omgekeerd;
  • Communicatief vaardig, durft stelling te nemen en weet dit te onderbouwen met steekhoudende argumenten.

Arbeidsvoorwaarden

  • Een bruto maandsalaris tussen 3.269 euro en 4.300 euro bij een 36-urige werkweek
  • Vergoeding voor al je reiskosten (NS-businesscard)
  • 27 vrije dagen op jaarbasis
  • Actieve aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • Zeer gedreven collega’s met grote ambities

Interesse?

Aedes laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Evi Gasseling of Klaas Molenaar op 073-8200955. Je kunt solliciteren met onderstaande knop.

Vacature open
Gesprekken PolderBanen
Gesprekken opdrachtgever
Ingevuld