Organisatie

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland en draagt eraan bij dat 28.000 medewerkers bij 263 corporaties (95% van alle Nederlandse corporaties) optimaal hun werk kunnen doen. De leden van Aedes zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle woningen in Nederland. Aedes onderhoudt contacten met overheden op alle niveaus en stakeholders door hen te voeden met de juiste informatie over de corporaties en hun werkzaamheden. Aedes bestrijdt stroperige regelgeving, en zorgt ervoor dat onze partners en stakeholders corporaties zien als een van de partijen die de huidige wooncrisis kan helpen bestrijden. Aedes stimuleert professioneel samenwerken en kennis uitwisselen, door ervaringen te delen, middelen optimaal in te zetten, investeren in verbetering en doorontwikkeling. Er werken bij Aedes ruim 70 professionals.

De afdeling Belangenbehartiging/Publieke Zaak verbindt de belangen van haar leden met de politieke besluitvorming regionaal, in Den Haag en Brussel en het functioneren van de woningmarkt. Dit vertaalt zich in acties richting departementen, politiek, andere belanghouders en leden. Aedes heeft de werkzaamheden voor de regionale belangenbehartiging verdeeld in vijf regio’s. 

Voor de afdeling Belangenbehartiging/Publieke Zaak zoeken wij Regionaal Belangenbehartiger regio Zuid (32-36u) 

 

Functieomschrijving

Als Regionaal belangenbehartiger behartig je de belangen van woningcorporaties zowel op regionaal als nationaal niveau (verdeling is ongeveer fifty-fifty). Regio Zuid bestaat uit de provincies Noord-Brabant, Limburg, en Zeeland.

Jij houdt je aan de ene kant bezig met de vertaalslag van de regionale woningmarktproblematiek naar het landelijk beleid en andersom. Daartoe beweeg je je lenig tussen strategie en operationalisering en analyseer je lokale en regionale samenwerkingen. Je houdt je bezig met prestatieafspraken tussen corporaties, overheden en betrokken organisaties. Je onderhoudt contacten met leden en stakeholders uit de regio. Het kan gaan over thema’s zoals krimp, verduurzaming, solidariteit, huurtoeslag naar het landelijk beleid en omgekeerd. 

Het andere deel van je werk vindt hoofdzakelijk in Den Haag plaats. Je analyseert, bepaalt de strategie en komt met collega’s en leden tot resultaat via departementen, via de Tweede Kamer, via media, door contact met de vele spelers in het veld, en uiteindelijk via inhoudelijke overtuigingskracht. Aedes kent 10 centrale onderwerpen waaronder nieuwbouw, verduurzaming, financieel stelsel, sociaal domein, toezicht op de sector etc. Jij gaat met een of meerdere van deze dossiers aan de slag. Het zijn nooit louter theoretische discussies. Het gaat over het bestaansrecht en imago van de sector, over de financiële ruimte die er is voor investeringen, over het daadwerkelijk functioneren van de woningmarkt waarop corporaties zo’n prominente positie innemen. Je hebt regelmatig overleg met het team en rapporteert aan de manager van de afdeling.  

Functie-eisen

  • Je hebt een afgeronde WO-opleiding;
  • Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring met inhoudelijke en strategisch complexe klussen in een beleidsomgeving;
  • Je bent een overtuigende gesprekspartner die in staat is Aedes toonaangevend en duidelijk op de kaart te zetten;
  • Je bent initiatiefrijk, durft stelling te nemen, vertaalt problemen in oplossingen en bent van nature gericht op samenwerken;
  • Je hebt affiniteit met de volkshuisvesting. 

 

Arbeidsvoorwaarden

Aedes biedt je een functie tussen 32-36 uur per week met een bruto maandsalaris tussen de 4.000 en 6.000 euro bij een 36-urige werkweek. Een en ander is afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast krijg je een vergoeding voor al je reiskosten (NS-businesscard) en 29 vrije dagen op jaarbasis. Samenwerking, performance en een goede sfeer staan voorop bij Aedes. Je krijgt actieve aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en alle ruimte om initiatieven te nemen. Je kunt kiezen uit een breed aanbod van opleidingen en coachingstrajecten. 

 

Standplaats

Het kantoor zit pal boven het Centraal Station in Den Haag. Daarnaast ben je actief in de regio’s Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

 

Interesse?

Aedes laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Jeppe Licht of Evi Gasseling op 073-2032098. Je kunt solliciteren met onderstaande knop.

.
Vacature open
Gesprekken PolderBanen
Gesprekken opdrachtgever
Ingevuld