Organisatie

Aedes is de brancheorganisatie van Nederlandse woningcorporaties. Aedes heeft 285 leden, 95% van de corporaties is lid. Er werken bij ons ruim 70 mensen, veelal specialisten die in een complexe omgeving verandering kunnen bewerkstelligen. Mensen die nadenken over hoe corporaties het best hun doelstelling kunnen waarmaken en hoe de (huur)woningmarkt beter zou kunnen functioneren.

Woningcorporaties zorgen dat alle mensen die daarvoor een steuntje in de rug nodig hebben, goed kunnen wonen. Dat doen ze voor ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland. Vier miljoen Nederlanders wonen in een corporatiewoning. En meer dan driekwart van de huurwoningen in Nederland is in bezit van woningcorporaties.

Wat
Naast belangenbehartiging (lobby) werken we aan de ontwikkeling en professionalisering van de corporatiesector. We helpen corporaties met kennisdeling, data, tooling en samenwerking. Ook initiëren we onderzoek en productontwikkeling. We zijn daarnaast de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim 25.000 werknemers dagelijks werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen.

Waar
Ons kantoor zit pal boven het Centraal Station in Den Haag. Super centraal en dichtbij ‘De Haagse Vierkante Kilometer’.

Voor Aedes zoeken wij een Senior programmaleider benchmark & benchlearning (32-36u) 

De afdeling
De afdeling Sectorontwikkeling & Professionalisering (18 medewerkers) stimuleert de ontwikkeling, professionalisering en innovatie van de corporatiesector. Samen met onze leden werken we aan opgaves op het gebied van verduurzaming, betaalbaar bouwen, zorg en leefbaarheid. Het helpen ontwikkelen van corporaties om nog beter hun werk te kunnen doen voor sociale huurders staat centraal.

De Aedes-benchmark
De Aedes-benchmark maakt sinds 2014 jaarlijks het verbeterpotentieel van deelnemende woningcorporaties inzichtelijk. De benchmark is inmiddels alom gerespecteerd als een instrument waarmee de sector verantwoording aflegt over haar prestaties, waarmee het bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de sector. Het geeft een beeld over hoe corporaties presteren in vergelijking met andere corporaties. Als belangrijk onderdeel van de benchmark organiseert Aedes jaarlijks ook een omvangrijk benchlearning programma (ongeveer 85 bijeenkomsten), waarin we met corporatiebestuurders en corporatiemedewerkers het leren van elkaar stimuleren. 
 

Functieomschrijving

De programmaleider is verantwoordelijk voor het jaarlijks realiseren van de Aedes-benchmark en het aanvullende benchlearningprogramma. Je geeft binnen het programma functioneel leiding aan 2-3 collega’s (een data collega, een coördinator benchlearning en een communicatie-collega). 

De benchmark maakt gebruik van verschillende adviesbureaus om data op te halen en te analyseren. Als programmaleider stuur je deze bureaus aan, inclusief bijbehorende contractonderhandelingen. Het grootste contract met een van de externe bureaus loopt eind dit jaar af. Een belangrijke eerste taak betreft daarom het begeleiden van de aanbesteding voor de komende jaren. 

Daarnaast ligt er de uitdaging om de nieuwe manier van data-aanlevering te organiseren middels SBR/dVi. De benchmark maakt gebruik van meerdere werkgroepen van enthousiaste corporatieprofessionals en een klankbordgroep met corporatiebestuurders. Ook hierin heb je een belangrijke rol. 

Naast de jaarlijkse organisatie vraagt de benchmark ook om continue doorontwikkeling, zodat deze blijft aansluiten bij de behoeften van onze leden en de maatschappij. Een belangrijke vraag hierbij is hoe we nog meer impact kunnen maken met de benchmark; dat de cijfers en uitkomsten daadwerkelijk leiden tot verandering en professionalisering in de sector. De programmaleider is verantwoordelijk voor deze (continue) ontwikkeling, inclusief het zorgen voor bestuurlijk draagvlak hiervoor. Daarnaast ben je een belangrijk sparringpartner van de manager van de afdeling over de ontwikkeling van de afdeling en onze inzet richting de leden.

De Programmaleider Aedes-benchmark vraagt geen fulltime inzet. In perioden dat de benchmark minder tijd vraagt voer je als projectleider andere projecten uit binnen Aedes. Deze projecten gaan bijvoorbeeld over kennisdeling en verspreiding, (big)data ontwikkeling, verbetering bedrijfsvoering bij corporaties, etc. 
 

Functie-eisen

 • Een afgeronde wetenschappelijke opleiding.
 • IJzersterk in programma-management.
 • Affiniteit met benchmarking en verwerking van grote hoeveelheden data. Een (kwantitatieve) onderzoekachtergrond kan hierbij helpen.
 • Bestuurlijke sensitiviteit: je hebt oog voor de politiek/maatschappelijke dynamiek van de Aedes benchmark.
 • Grote drive voor leren & ontwikkelen. Je hebt verstand van hoe je mensen aanzet tot leren 
 • Stevige persoonlijkheid die zijn/haar hand niet omdraait voor bijvoorbeeld een presentatie tijdens een congres of begeleiding van een sessie met directeur-bestuurders.
 • Standvastig én flexibel. Zoveel leden, zoveel meningen. Zeker wat betreft de opzet en invulling van de benchmark. Zaak dus om soms de rug recht te houden, en mee te bewegen waar nodig.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Een bruto maandsalaris tussen de 5.200 euro en 6.866 euro bij een 36-urige werkweek
 • Vergoeding voor de reiskosten woon-werkverkeer   
 • 29 vrije dagen op jaarbasis
 • Actieve aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Zeer gedreven collega’s met grote ambities

 

Standplaats

Den Haag
 

Interesse?

Aedes laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Klaas Molenaar of Evi Gasseling op 073-8200955. Je kunt solliciteren met onderstaande knop.

Vacature open
Gesprekken PolderBanen
Gesprekken opdrachtgever
Ingevuld